ترس از صحبت کردن

مارس 25, 2019

کارگاه اسپیکینگ ما چگونه است؟

کارگاه اسپیکینگ ما چگونه است؟ ما در آموزشگاه زبان اوج گویش باور داریم که یکی از مهمترین دلایل دل زدگی دانشجویان عزیز در زبان انگلیسی، ناتوانی […]