۱- کتاب یادگیری مهارت خواندن در آزمون آیلتس در ۳۰ روز.  بدون نیاز به استاد
۲- کتاب مصاحبه شغلی استاد صاحبی. نیازمند به استاد
۳- کتاب مکاتبات بازرگانی برگردان و ویرایش.
۴- بسته آموزشی چگونه وارد انجمن پزشکان و دندان پزشکان کشور های گوناگون شویم؟ نیازمند به استاد
۵- کتاب سطح مبتدی همراه با صوت ۳ سرعته استاد صاحبی در ۵۰ درس به خصوص سالمندان. نیازمند به استاد
۶- کتاب ۱۰۰ درس سطح متوسط با صدای استاد صاحبی. نیازمند به استاد
۷- کتاب ده گام کوتاه در یادگیری بلند مدت به زبان انگلیسی با صوت استاد صاحبی سطح پیشرفته. بدون نیاز به استاد
۸- بسته آموزشی چگونه در همایشها و نمایشگاهها ارتباط موفق و نتیجه بهتر داشته باشیم؟ نیازمند به استاد