روش آموزشی CLT چیست؟

فیلم های کمک آموزشی
نوامبر 7, 2019
فیلمهای کمک آموزشی
دسامبر 9, 2019

روش آموزشی CLT-گروه آموزشی اوج

از زمانی که آموزش زبانهای خارجی در سرتاسر جهان فراگیر شد، در کنار آنها روشهای آموزشی ( Method) نیز به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. این روشها هر کدام به وسیله محقیق، مدرسین و افراد مختلف که درگیر آموزش زبانهای خارجی بودند به وجود آمدند. متد های آموزشی هر کدام در برگیرنده ضعف ها و نقاط قوت بسیار بوده اند اما فقط تعداد اندکی از آنها بعد از مدتی مورد استفاده قرار گرفتند و به صورت یک استاندارد در آمدند. در این مطلب من قصد توضیح این روشهای آموزشی رو ندارم، بلکه فقط خواستار معرفی یکی از بهترین روشهای آموزشی هستم و می دانم که در کنار این روش، روشهای دیگری نیز وجود دارد که در چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند و موفق نیز بوده اند. حال، اول از همه:

آیا روش آموزش همان کتاب آموزشی است؟ سوالی که بیشتر زبان آموزان در ایران نمی دانند و البته حق نیز دارند چون تا به حال کسی برایشان از این موضوع سخنی به میان نیاورده است. در اصل خیر….کتاب و روش آموزش دو موضوع کاملا جدا از هم هستند و هیچ ارتباطی به هم ندارند.

روش آموزش به طور خلاصه ،در اصل، ابزاری است که مدرس از آن برای انتقال مفاهیم از زبان انگلیسی به زبان آموزان استفاده می کند. یعنی باز به طور خلاصه تر چطور باید درس داده شود که شما راحت تر آموزش ببینید.

حال با دانستن این موضوع من به روش آموزش گروه آموزشی اوج می پردازم: ما از روش Communicative Language Teaching که به اختصار آن را CLT می نامیم استفاده میکنیم. حتما می پرسید چرا؟……

در روش CLT مبنای آموزش صحبت کردن به زبان انگلیسی است، به این معنی که هر چیزی که در کلاس درس داده می شود، دانش آموزان باید آنرا به زبان انگلیسی به معلم خود برگردان کنند. یعنی تا آنجا که می شود از زبان پارسی استفاده نمی شود. خوب برای روشن شدن این روش من مثالی می زنم…..فرض کنید که در کلاس درس معنی لغتی از شما پرسیده می شود و شما باید جواب بدهید، شما اجازه گفتن معنی آن کلمه را به پارسی ندارید بلکه باید معنی و مفهوم آنرا با ساخت جمله به زبان انگلیسی به دیگران انتقال دهید. باز مثالی دیگر…اگر شما متنی را به زبان انگلیسی می خوانید باید بعد از اتمام آن مفهوم متن را در کلاس به زبان انگلیسی بازگو کنید در حالتی که بقیه نیز مفهوم آنرا به درستی درک کنند.

نقش معلم در کلاس با روش آموزش CLT  تا جای ممکن کمرنگ شده است به این معنی که بیشتر وقت کلاس به دانش آموزان داده می شود تا خود را به درستی در یک موقعیت به زبان انگلیسی آزمایش کنند و مطالب جدید بیاموزند. البته مدرس نیز هر کجا که نیاز به تدریس و یا تصحیح کردن باشد مداخله کرده و کلاس را در روند درست به پیش می برد.

البته این روش مزایای دیگری نیز دارد که من بیشتر برای جلوگیری از زیاد شدن متن آنرا برایتان توضیح ندادم اما می دانم که با شرکت در کلاسهای آموزشی ما با روشی نوین و جالب رو به رو خواهید شد که نظیر آنرا تا به حال جایی ندیده اید….