درود فراوان بر جامعه پزشکی ایران

در یک کلمه،  ورود

متخصصین جامعه پزشکی به انجمن های پزشکی معتبر دنیا از جمله؛ کانادا، آمریکا، اتحادیه اروپا واسترالیا براساس دو آزمون انجام میشود. آزمون کتبی و شفاهی. ازآنجایی که آزمون شفاهی به شکل مصاحبه صورت میگیرد، دشوار است.

کتابی تالیفی استاد صاحبی بر گرفته از تجربیات آموزشی ایشان و آماده سازی دندان پزشکان محترم جهت ورود به انجمن های پزشکی کانادا و آمریکا است.

این کتاب به شکل جزوات پی دی اف تدریجا در حین آموزش در اختیار مخاطبین فوق قرار میگیرد چون نیازمند استاد است.

با برگزاری کلاسهای مجازی و حضوری در طول ۳۰ الی ۶۰ ساعت بسته به توان انگلیسی مخاطبین عزیز محقق می‌شود.

در این دوره ایشان یاد میگیرند:

  • مسیر های مطمئن را برای ورود به انجمن های ذکر شده بیابند
  • چگونه در تله پرسشگر نیفتند
  • باید ها و نباید ها
  • پرسشگر به چه نوع اطلاعاتی در مورد پرسش شونده نیاز دارد

با آرزوی توفیق – صاحبی

photo_2021-02-14_15-13-16