ایشان کارشناس ارشد آموزش زبان از دانشگاه تهران با ۳۵ سال تجربه آموزش هستند.

استاد صاحبی طراح بسته های آموزشی گوناگون از سطح صفر تا فوق پیشرفته هستند ایشان با توجه به نیاز زبان پژوهان ارجمند قادر هستند در زبان انگلیسی به شکل کاملا روان مانند یک فرد بومی در آمریکا با لهجه آمریکایی ویا لهجه جنوبی در آمریکا صحبت کنند . ایشان همچنین قادر هستند زبان پژوهانی که نیاز به لهجه بریتانیایی دارند در کلاسهای آیلتس با زبان پژوهان با لهجه انگلیسی(بریتانیایی) روان وسلیس همچون لهجه آمریکایی صحبت کنند.

سیاوش-صاحبی