واقعا! چرا گروه آموزشی ما

در این چند سالی که به کار آموزش زبان انگلیسی مشغول بوده ایم، همیشه این سوال رو از ما پرسیده اند: چرا شما؟، چرا باید اینجا ثبت نام کرد، چه چیزی شما را از بقیه تمیز می دهد، و این همه آموزشگاه و سوالهایی مشابه هم. و اما پاسخ….

ما آموزش زبان انگلیسی را با علم آموزش در آمیخته ایم. در ادامه می پرسید چگونه؟ پاسخ خواهیم داد……

اولین نکته ایی که ما به شدت آنرا در امر آموزش بسیار مهم می دانیم، داشتن یک سیستم آموزشی مدرن است که از دیر باز آنرا نیز به صورت اصولی و کاربردی رعایت کرده ایم. می پرسید چگونه؟ ساده است به هر آموزشگاهی که دوست دارید بروید و یک سوال ساده بپرسید. متد آموزش شما چگونه است؟ و صد در صد این جواب را خواهید شنید. متد آموزشگاه ما بر اساس کتاب است!!! جوابی صد در صد غلط در امر آموزش زبان چونکه کتاب با متد آموزشی متفاوت است. شایان ذکر است که ما در آموزشگاه زبان اوج این جواب را به شما نخوایم داد بلکه جواب ما پاسخی علمی بر اساس یک متد آموزشی نوین است.

دومین نکته ایی که به صورت فراوان در آموزش زبان مشاهده می شود و بیشتر مواقع زبان پژوهان نیز از آن آزرده خاطر می شوند، موضوع هماهنگ نبودن تدریس یک کتاب و استفاده از یک روش آموزشی است. به عنوان مثال زبان آموز در یک کلاس گروهی با یک کتاب  و تعدادی کتاب کمکی ثبت نام کرده است، در ادامه با شرکت در کلاسها و تغییر در ترم خود متوجه می شود که هر استاد با روشی بسیار متفاوت شروع به تدریس می کند! و حتی استاد ترم جدید خود روش قبلی استاد ترم گذشته را قبول ندارد و سعی در تغییر روش آموزشی و یا کتاب می نماید. قابل اشاره است که ما این مشگل را نیز با ایجاد یک متد آموزشی و هماهنگی بین اساتید به طور کامل حل کرده ایم و هیچ یک از اساتید گرامی اجازه استفاده از متد آموزشی خود را نداشته و فقط باید از روش آموزشی که گروه ما تدوین کرده است پیروی نماید.

سومین نکته و بدون شک مشگلی که بیشتر زبان پژوهان نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان از آن بسیار آزار دیده اند و هنوز هم به علت مسایل مادی از آن صرف نظر نشده است، معرفی تعداد بسیار زیاد کتاب آموزشی  به دانشجو  است، در حالی که بیشتر آنها بدون استفاده و یا تکراری هستند. بله درست خوانده اید بدون استفاده و یا تکراری هستند.به عنوان مثال می توان از کتابهای گرامر و لغت با نام ها و انتشارات گوناگون نام برد که بیشتر مطالب آنها در خود کتاب درسی موجود است و نیازی به معرفی آنها نیست….و اما در گروه آموزشی ما فقط کتاب هایی به دانشجو معرفی می شود که به صورت علمی برای تدریس مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر کتاب کمک آموزشی معرفی شود از قبل برای تدریس آن بوسلیه استاد برنامه ریزی صورت گرفته است. در نتیجه جای هیچ نگرانی برای دانشجو برای مطالعه آن کتاب وجود ندارد.

در آخر این اطمینان را به شما زبان آموزان گرامی می دهیم که با هر نوع سطح دانش، میزان تحصیلات، پیشینه زبانی و اهداف مختلفی که دارید، شما در آموزشگاه زبان اوج گویش به نتیجه دلخواه خود خواهید رسید و از هزینه و زمانی که با ما به اشتراک گذاشته اید پشیمان نخواهید شد.