کلاس رایگان استاد صاحبی

به منظور اطلاع رسانی دقیق به مخاطبان عزیز،  در تمام کلاسهای استاد صاحبی،  شما میتوانید با رزرو کلاس آزمایشی رایگان، از نحوه و شکل آموزش کلاسهای استاد صاحبی پیش آگاهی پیدا کنند.

این کلاسها هم به شکل آنلاین و هم حضوری قابل انجام است