در حقیقت فکر نمیکنم که کلاسهای مکالمه آزاد ما نیاز چندانی به توضیح داشته باشد، اما چون ممکن است کسی از زبان پژوهان خواهان اطلاعات بیشتری باشد، در ادامه مقداری در مورد آن توضیح داده ام.

کلاسهای مکالمه زبان آموزشگاه اوج یک فرق بزرگ و اساسی با بقیه بخشهای آموزشی ما دارد، به این صورت که دیگر از آموزش گرامر، روخوانی کتاب، درک مطلب و غیره خبری نیست…..بلکه تمام وقت کلاس مختص به مکالمه به زبان انگلیسی است. اما برای شرکت در این کلاسها سطح شما زبان پژوه عزیز باید در حد سطح متوسط ( Intermediate) باشد. به این دلیل که، هیچ تدریسی  صورت نمی گیرد و تمام وقت کلاس به دانش پژوهان داده می شود تا در یک محیط مناسب به زبان مقصد صحبت کنند. قابل اشاره است که مدرس در کلاسهای مکالمه آزاد ما فقط در صورتی در روند کلاس دخالت می کند که موضوعی را تصحیح کند و یا زمانی که مطلبی نیاز به توضیح داشته باشد. پس خیال شما از شرکت در یک کلاس مکالمه محور راحت باشد….

پس یک کلاس، یک مدرس و صحبت تا آخر دنیا…!!!